Docházkové a přístupové systémy

ico_dochazkove_systemy

Docházkové systémy

Jistě máte zájem, aby vaši zaměstnanci byli odměňováni podle toho, co skutečně odpracovali. Pokud ve Vaší firmě pracuje okolo padesáti zaměstnanců, není ruční evidence docházky ideální. Často dochází k nesrovnalostem při evidenci příchodů a odchodů. Způsob výpočtu a zaokrouhlování není jasně stanoven. V mnoha případech záleží na osobě, která má evidenci na starosti, zdali vezme v úvahu pozdní příchod zaměstnance, či nikoliv. Pořízením docházkového systému definujete způsob výpočtu, získáte přehled o odpracovaných hodinách a budete mít možnost regulovat výši přesčasových hodin.

Přístupové systémy

Zavedení moderního docházkového systému s sebou přináší řadu dalších možností využití identifikačních prvků. Velmi rozšířené jsou aplikace, které Vám umožňují sledování a kontrolu vstupních a vjezdových míst do areálu společnosti. Mezi nejčastější instalace přístupového systému se řadí ovládání vjezdových závor na firemní parkoviště, vstupy do administrativních budov, kanceláří, zaměstnaneckých šaten a dalších míst, která vyžadují zvýšenou kontrolu pohybu osob.
Přehledný obslužný software využívá společné databáze zaměstnanců docházkového systému a následná provázanost obou aplikací vytváří efektivní a výkonný organizační nástroj, který Vám pomůže vyřešit řadu problematických provozních záležitostí.
Přístupový systém Vám zajistí přehledné informace o pohybu osob v areálu Vaší společnosti. Můžete si ověřit který zaměstnanec v kolik hodin vstoupil do vybraných dveří, můžete sledovat zpětně evidenci průchodů u jednotlivých vstupních míst, apod. Přístupový systém Vám umožňuje nastavení rozdílných přístupových práv, včetně časově definovaného omezení přístupu zaměstnanců (např. zákaz vstupu do areálu společnosti o víkendu, v noci, apod.).

Programové vybavení

Programové vybavení je nejdůležitější součástí docházkového systému. Je to v podstatě program, který zajistí kontrolu a vyhodnocení docházky. Vývojoví pracovníci programů vsadili na jednoduché ovládání při zachování množství potřebných funkcí Ovládání celého programu se nese v duchu operačního systému Windows. To znamená, že pokud zvládáte základy Windows, není pro Vás problém pracovat s naším programem. Při implementaci sofwarový specialista nastaví program tak, aby pořízení docházkového systému přineslo efekt v podobě rychlé návratnosti vložených investic.