Bezpečnostní fólie – lepení

ico_bezpecnostni_folie

Bezpečnostní fólie

Sklo dostatečné tloušťky, opatřené bezpečnostní fólií, může sloužit jako mechanická zábrana zpomalující postup pachatele do objektu a zamezující prohození cizích předmětů, ať už se jedná o pevná tělesa typu kámen, dlažební kostka, nebo zápalné látky a výbušniny. Bezpečnostní fólie dále chrání proti účinkům tlakové vlny při explozi. Zpomaluje šíření požáru. Je vhodným a účinným filtrem UV záření. Je čirá, naprosto průhledná a její povrch je odolný proti mechanickému poškození.

Protisluneční a tepelněizolační fólie

Tyto fólie chrání proti horku, úniku tepla a přispívají k ochraně zraku omezením možností oslnění. Fólie v létě omezují průnik tepla do objektu, v zimě vyzařování tepla z objektu, a podstatně tak přispívají ke snížení tepelných ztrát. Vysoký útlum UV záření přispívá nejen k ochraně zdraví osob, ale i k zachování barev materiálů a předmětů za chráněnou prosklenou plochou. Fólie dále chrání sklo proti roztříštění a osoby před pořezáním. Po úderu do skleněné tabule se sice objeví praskliny v četnosti úměrné síle úderu, ale popraskané sklo zůstává nalepeno na fólii. Nehrozí vysypání střepů a pořezání osob. Fólie vytvářejí příjemné prostředí a zlepšují vzhled objektu tónováním a sjednocením vzhledu oken.

Matové fólie

Tyto fólie s matovou úpravou povrchu jsou neprůhledné, ale průsvitné. Propouštějí světlo a zároveň poskytují úplné soukromí. Teplotní odrazivost se mění podle typu fólie.