Centrální vysavače

ico_centralni_vysavace

Technologie vysávání

Centrální vysavače odpovídají současným vysokým nárokům na hygienu a čistotu. Protože je centrální vysavač je instalován mimo obytný prostor, je vysávání tiché, sací výkon centrálního vysavače je několikanásobně vyšší než u standartních přenosných vysavačů.

  • Jednoduchým zasunutím vysávací hadice opatřené kovovým kroužkem do některé z vysavačových zásuvek v objektu dojde k sepnutí ovládacího obvodu 12-24V a tím dojde k rozběhu centrálního vysavače.
  • Nasátý vzduch spolu s prachem je veden potrubím do filtrační části vysavače, přefiltrovaný vzduch je odveden výfukovým potrubím mimo vnitřní prostory domu. Vytvoříte si tak hygienicky čisté prostředí v obytné části domu.
  • Pro vlastní vysávání lze použít hadice dlouhé 7-12m, takže pomocí 1-2 zásuvek vysajete pohodlně celé patro rodinného domu.

Umístění v budově a údržba

Centrální vysavač lze instalovat do novostaveb i do stávajících rodinných domů, bytů a komerčních objektů. V novostavbách se zpravidla potrubí pod omítku a do podlah. Ve stávající stavbě je bezpočet možností pro dodatečnou montáž (dutiny v podlahách, staré komíny atd.)

Sací agregát centrálního vysavače doporučujeme umístit do garáže, dílny, sklepa, technické místnosti, případně komory. Zde Vás nebude rušit svým provozem a díky vysavačové zásuvce, která je běžně umístěna na těle agregátu nebo na vstupním potrubí u agregátu můžete pohodlně vysávat auto v garáži nebo uklidit v dílně.

Sběrnou nádobu centrálního vysavače stačí vyčistit a vyprázdnit 2 – 3krát ročně.

Montáž vysavače

Montáž centrálního vysávacího systému je zpravidla prováděna ve dvou etapách.

  • I. etapa – ve fázi hrubé stavby (při rozvodech vody, topení, elektro) se provádí instalace potrubního rozvodu. Souběžně s potrubím se instaluje elektrický ovládací rozvod. Provede se zkouška těsnosti systému, zkouška vodivosti ovládacího rozvodu a potrubní rozvod se zabezpečí proti poškození.
  • II . etapa – po dokončení stavby se provádí osazení a připojení vysavačových zásuvek, osazení sacího agregátu, elektrické zapojení a zprovoznění celého systému